Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

О.Оюунчимэг

Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын зочид буудлын хүний нөөцийн хөгжил, өнөөгийн байдал чиг хандлага, тулгамдаж буй асуудал зэргийг судалсны үндсэн дээр өндөр зэрэглэл бүхий зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлж, сайжруулах арга замыг эрэлхийлж, санал зөвлөмж гаргах, практикт хэрэглэх зорилготой болно.
# Монгол улс# зочид буудал# хүний нөөц