Esan - Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудалд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудалд

Ц.Гоомарал

Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн эрсдлийг ерөнхийд нь дөрөв ангилна, инфляцийн эрсдэл, хүүгийн эрсдэл, бизнесийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл зэргийг судалсан болно.
# санхүү# бизнес