Esan - Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах арга зам

Оюутан:Н.Золзаяа

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтьш үйл явцыг судалж, цаашид боловсронгуй болгох боломжийг тодорхойлох
# хүний нөөцийн менежмент# сонгон шалгаруулалт