Бор өндөр УБҮ-ын Адгийн хайлуур жоншны гүнийн уурхайгаас жилд 200,000 тн хүдэр олборлох ашиглалтын төсөл

С.Будсүрэн

Бор өндөр УБҮ-ын Адгийн хайлуур жоншны гүнийн уурхайгаас жилд 200,000 тн хүдэр олборлох ашиглалтын төсөл

Гишүүнчлэл

?

Бор-Өндөрийн уулын баяжуулах үйлдвэр Адагийн уурхай нь Бор- Өндөрөөс баруун хойш 11 км-т орших бөгөөд хүдрийн дээд хэсгийг ил аргаар олборлож байсан.

# уул уурхай