Бөөний худалдааны сүлжээний байгууллагуудад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Б.Намуунзаяа

Бөөний худалдааны сүлжээний байгууллагуудад тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь сүлжээ бөөний дэлгүүр сонгон авч тухайн объект дээр судалгаа хийж тулгамдаж буй асуудал илрүүлэн шийдэл хөтөлбөр боловсруулахад оршино.
# сүлжээ# бөөний дэлгүүр