Esan - Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Б.Тэлмэн

Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын өнөөгийн нөхцөлд байгууллагуудын мэдлэгийн менежмент нь инновацийн түвшинд хэр зэрэг нөлөөлж байгааг тодорхойлоход оршино.

# менежмент# байгууллага# мэдлэг