Esan - Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Б.Гантуяа

Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Гишүүнчлэл

?
Монголын дунд зэрэглэлийн арилжааны банкны актив, пассивын бүтэц бүрэлдэхүүний судалгааг тайлан балансан дээр тулгуурлан хийж, хөрвөх чадварыг нь тогтоон, улмаар тэдгээрийн өрсөлдөөний хүчийг “Портерийн байршлын загвар”-аар тодорхойлох явдал мөн.
# банк санхүү# бизнес