Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Лизингийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Д.Сүнсрээ

Лизингийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 3 аж ахуй нэгжийгсудалгааны объектээр сонгон авч тайлагналын арга зүйг онолын түвшинд нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн түрээсийн бүртгэл тайлагналыг боловсронгуй боломжийг тодорхойлох.
# лизинг# бизнес# маркетинг