Даатгалын компаний хураамжийн орлого, нөхөн олговорт эдийн засгийн уламжлалт зарим аргаар шинжилгээ хийх

Т.Тогтохбаяр

Даатгалын компаний хураамжийн орлого, нөхөн олговорт эдийн засгийн уламжлалт зарим аргаар шинжилгээ хийх

Гишүүнчлэл

?

Хүний нийгмийн гайхамшигт хөгжлийн явцад аюул осол байнга хамт явж ирсэн. Тиймээс ч үүнийг даван туулах олон арга сүвэгчилж ирсний хамгийн оновчтой нь даатгал буюу дундын сан байгуулах гэдэг нь батлагдсан.

# төгрөгийн зах зээл# эдийн засаг