Esan - Банкны салбарын өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратегийг боловсруулах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны салбарын өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратегийг боловсруулах нь

Р.Ургамал-Эрдэнэ

Банкны салбарын өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратегийг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Банкуудын хувьд өөрсдийн санхүүгийн болон бусад үзүүлэлтүүдийг бусад банкуудын үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах замаар банкны зах зээлд ямар байдалтай явж байгаагаа мэдэж цаашдын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой. Одоо манайд яг өрсөлдөх чадварыг тодорхойлсон загварыг ашиглаж эхлээгүй байна.
# банк# страитеги