Банкинд нэг цэгийн төвлөрсөн үйлчилгээ нэвтрүүлэх боломж

Б.БаярмааБ.ДоржпагмаЭ.Хэрлэнцэцэг

Банкинд нэг цэгийн төвлөрсөн үйлчилгээ нэвтрүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?

“Нэг цэгийн үйлчилгээ-г жинхэнэ ёсоор нь зохион байгуулахын тулд юуны өмнө төрийн болон бизнесийн удирдлагын төвлөрлийг саармагжуулах, эрх мэдлийн оновчтой хувиарлалтыг хийх замаар тухайн байгууллагууд шат шатандаа хариуцлага тооцдог жишгийг хэвшүүлэх нь зүйтэй юм.

# нэг цэгийн үйлчилгээ# Арилжааны банк