Арилжааны банкуудад фортфейтингийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх нь

Л.Ган-Эрдэнэ

Арилжааны банкуудад фортфейтингийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Агаарын тээврийн компани үйлчилгээнийхээ хүрээнд эхний ээлжинд үйлчлүүлэгчид өрсөлдөгчөө судалж агаарын тээврийг аль болох төвөг багатай тохилог болгох нааштай арга хэмжээ авч эхэлснийг бид мэднэ. Бас харьцангуй богино хугацаанд маркетингийн ашиг тусыг ойлгож дэлгэрүүлж өөр нэг салбар бол банк юм. Банкны салбарынхаа маркетингийг ойлгохдоо эелдэг зан харьцааг урамшуулалтай холбох нь зөв гэж ухамсарлан тодорхой арга хэмжээ авсны дүнд маркетингийн албад мэдээлэл төлөвлөлт хяналтын системүүдтэй болоод байна. Шинжлэх ухаан техникийн элементүүдийг ашиглана. Үүнтэй холбоотойгоор эдгээр маркетинг нь ялгаатай гэж үзэж болно.
# банк# санхүү# фортфейтинг