Esan - Хот суурин газрын үнэд нөлөөлөх байршлын хүчин зүйлс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хот суурин газрын үнэд нөлөөлөх байршлын хүчин зүйлс

Б.Золзаяа

Хот суурин газрын үнэд нөлөөлөх байршлын хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?
Хот тосгон бусад суурин газар нь хот тосгон бусад сууринд олгож, эрх бүхий байгууллагуудаас өмчилж тэдгээрийн эзэмшиж ашиглаж байгаа болон цаашид энэ төрлийн хэрэгцээнд зориулагдсан газрыг хэлнэ.
# хот суурин# газрын үнэд