Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн асрамжийн төвийн интерьер экстерьерийн төлөвлөлт

Б.Цолмон

Хүүхдийн асрамжийн төвийн интерьер экстерьерийн төлөвлөлт

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү төлөвлөлтийг хийснээр Монгол улсад байгаа гэр оронгүй хүүхэд бүрт амьдрах орчинг бий болгож тусламжын гараа сунгах явдал юм. Мөн тэдгээр хүүхдүүдийг чанарын шаардлага хангасан барилга байгууламжид төвөхнүүлж тайван сайхан амьдрах бололцоогоор хангах хэрэгтэй. Хүүхэд бүрт боловсрол эзэмшүүлж чадварлаг боловсон хүчин бий болгохоос гадна нийгэмшүүлж бие даах чадвар суулгаж өгөх үүрэгтэй.Энэхүү асрамжын төвийг бий болгосноор нэг ч атугуай иргэнийг ажлын байраар хангаж ажилгүй нийгэмд тус болох боломжтой юмаа. Мөн хүүхэд бүрийг гэр бүлжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулж хүүхэд бүрийг Эцэг Эхтэй гэр бүлтэй болгож бусадтай адилаар инээж наадаж хүн болж төлөвшихөд туслах явдал юм.
# асрамжийн төв# хүүхэд