Барилгын ажлын өртгийн шинжилгээ, өртөг тооцоололтыг сайжруулах нь

С.Сугармаа

Барилгын ажлын өртгийн шинжилгээ, өртөг тооцоололтыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Барилгын үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг “Олл инженеринг сервис”ХХК-ний зардлын хуваарилалтыг боловсронгуй болгох, бүтээгдэхүүний өртгийг тодорхойлох нь судалгааны ажлын гол зорилго болно.
# барилга# өртөг