Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
25-р Тусгай сургуулийн интерьер, экстерьерийн шинэчилсэн төсөл

М.НамуунбаярБ.БулганбаатарЦ.Баянбат

25-р Тусгай сургуулийн интерьер, экстерьерийн шинэчилсэн төсөл

Гишүүнчлэл

?
Хөжлийн бэрхшээлтэй /саажилттай, давунтай, хэл ярианы бэрхшзэлтэй, оюуны бзрхшэзлтэй/ хүүхдүүдийн эргономикийн шаардлагыг хангахуйц тухайн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон орон зайн төлөвлөлт, интерьер экстерьерийн шийдлийг бүрдүүлэх юм.
# төсөл# интерьер # тусгай сургууль