Хүлэмжийн аж ахуй

С.БатцэнгэлБ.АриунчимэгЭ.ОюунгэрэлБ.Мөнхжаргал

Хүлэмжийн аж ахуй

Гишүүнчлэл

?

Орон нутгийн нарийн ногооны хэрэгцээг хангах зорилгоор хүлэмжийн аж ахуй байгуулна.

# аж үйлдвэрлэл