Газар ,газрын тухай хурал

А.Жамъян-Эрдэнэ

Газар ,газрын тухай хурал

Гишүүнчлэл

?

Газар нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн хувьд бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг явуулах гол нөхцөл болдог. Эдгээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ нь зайлшгүй ямарваа нэгэн тодорхой хэмжээний нутаг дэвсгэр, газар, талбайд бий болно.

# газар өмчлөх