Монголын психотроникийн хүрээлэн

Монголын психотроникийн хүрээлэн

Монголын Психотроникийн Хүрээлэн нь 1999 онд байгуулагдсан. Хүний сэтгэхүйн хүчин чадлыг судлан шинжлэх, гоц чадвар бүхүй хүмүүсийг бүртгэн судлах, уул үзэгдлийн язгуур шалтгааныг танин мэдэх, сургалт зохиох, олон түмэнд энэ талын мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

24

Нийт контент