Монголын Рейкийн холбоо

Монголын Рейкийн холбоо

Бие сэтгэлийн ямар ч хүнд өвчнийг анагааж, амьдралыг эерэгээр харж, уучлал нигүүслийг өөртөө бий болгоход бясалгалын хүч, амьдралын зөв хэвшил яагаад хэрэгтэй вэ? гэдгийг хүмүүст таниулан мэдүүлэх нь энэ холбооны тэргүүн зорилго юм.

6

Нийт контент