Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилд хүргэнэ. 2023 онд хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны салбарт улсдаа чанараар манлайлагч их сургууль болно.

1054

Нийт контент