Ариун бичээс нийгэмлэг ТББ

Ариун бичээс нийгэмлэг ТББ

Библийг олон нийтэд зөв таниулах, Библийн цаг үеийн Израил ба Грек-Ромын ахуй соёл, зан заншил, түүх, газарзүй, Библи бичигдсэн еврей, араам, грек хэл, Библийн монгол орчуулгын олон зууны түүхийн талаар таньж мэдэхэд туслах зорилготой.

1

Нийт контент