Хятад Монголын хамтарсан Олон Улсын Их Сургууль

Хятад Монголын хамтарсан Олон Улсын Их Сургууль

Хятад Монголын хамтарсан олон улсын дээд сургууль нь 2017 онд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Санхүү, эдийн засгийн их сургууль, Монгол улсын Санхүү, эдийн засгийн их сургууль, Монгол Бизнес дээд сургуулиудын үүсэл санаачилгаар байгуулагдсан боловсрол сургалтын байгууллага юм.

17

Нийт контент