Монгол Чехийн Хэл Соёлын Төв

Монгол Чехийн Хэл Соёлын Төв

Чех Улсын хэл, соёлыг сурталчлан таниулах, хувь хүнд боловсрол олгох, олонд түгээх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

0

Нийт контент