Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн товч түүх Манай улсын ууган сургуулиудын нэг болох Хоршооны түр сургууль 1924 онд байгуулагдсанаар одоогийн Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургуулийн тулгын чулуу тавигджээ. Тус сургууль нь Монголын худалдаа, нийтийн хоол, түүхий эд бэлтгэлийн 40 гаруй мянган мэргэжилтэн бэлтгэсэн эрдмийн нэгэн уурхай билээ.

122

Нийт контент