Marketing Today сэтгүүл

Marketing Today сэтгүүл

Дэлхийн болон Монголын маркетингийн салбарт болж буй үйл явдлын мэдээ, мэдээлэл, амжилттай яваа шилдэг брэнд, маркетеруудын туршлага, хэрэгжүүлж буй болон хэрэгжүүлсэн маркетингийн үйл ажиллагаанууд зэргийг та бүхэнд мэдлэг болгон түгээхийн төлөө тус сэтгүүл нь 2009 оны 1 сараас эхлэн хэвлэгдэн гарч эхэлсэн бөгөөд Маркетинг хэмээх нэртэйгээр нийт 15 дугаар, Маркетинг ба Өнөөдөр нэртэйгээр одоог хүртэл сар бүр тогтмол хэвлэгдэн гарч байна. Маркетинг ба Өнөөдөр сэтгүүлийн эрхэм зорилго нь Монголын маркетингийн салбарын хөгжлийн төлөө мэдлэгийг түгээн, дэлгэрүүлэх юм.

10

Нийт контент