Сити Их Сургууль

Сити Их Сургууль

Алсын хараа: Дэлхийн боловсролыг Монголд эзэмших боломж олгоно. Эрхэм зорилго: Хүнлэг, соёлтой, өндөр мэдлэг, чадвар бүхий иргэнийг бэлтгэнэ. Уриа: Таны ирээдүй-бидний бахархал.

164

Нийт контент