Шинэ монгол технологийн Дээд Сургууль

Шинэ монгол технологийн Дээд Сургууль

Эх орныхоо их бүтээн байгуулалт, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн төлөө зүтгэх үнэн мэдлэгтэй, бүтээлч оюунлаг инженерүүдийг бэлтгэж, олон улсад өрсөлдөх чадвартай, хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинэ их сургууль байх зорилготой.

48

Нийт контент