Шинэ монгол технологийн Дээд Сургууль

Шинэ монгол технологийн Дээд Сургууль

Эрхэм зорилго: Эх орныхоо их бүтээн байгуулалт, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн төлөө зүтгэх үнэн мэдлэгтэй, бүтээлч оюунлаг инженерүүдийг бэлтгэж, олон улсад өрсөлдөх чадвартай, хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинэ их сургууль байх

48

Нийт контент