Гүнсэн овогтой Алтанзаяа

Гүнсэн овогтой Алтанзаяа

Гүнсэн овогтой Алтанзаяа нь МУИС-ийн ХҮС-д Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн эрхлэгч, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч, зөвлөхүүдийн "ТИНЗ" нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирлын албыг хашдаг. 2003 онд Монгол Улсын Татварын бодлого онол арга зүйн үндсэн сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. Татвартай холбоотой 10 гаруй ном болон 50 гаруй илтгэл өгүүлэл бичиж, нийтийн хүртээл болгосон.

43

Нийт контент