Аварга Дээд сургууль

Аварга Дээд сургууль

“Эрүүл биенд саруул ухаан орших” сургаалийг дээдэлсэн, дэлхийн чиг хандлага, эх орны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, хөрвөх мэргэжилтэй, бие даан амьдрах чадвартай хүн хүчин бэлтгэх зорилготой.

43

Нийт контент