Гол нь дуул

Бүтээлийн тайлбар

Та бүхэндээ "Дотогшоо" 2009 шүлгийн эмхтгэл, "Шинэ Үнэр" 2012 оны хамтын бүтээл, Утга зохиолын "Шинэ Үнэр" бүлгэмийн гишүүн Т.Есөн-Эрдэнэ зохиолчийнхоо "Гол нь дуул..." шүлгийн түүвэр бүтээлийг танилцуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч