Эгшиглэнгийн бүсгүй тэнгэр

Бүтээлийн тайлбар

Содон сэтгэмжтэй, яруу дүрслэлтэй Ш.Батцэцэг бүсгүйн хоёр дахь номыг өргөн барьсу! Уг номоороо сэтгэлгээний яруугаа тунхаглаж эхэлсэн хөдөөгийн нэгэн бүсгүйн "Заг үнэртсэн говийн, зандан галбиртай үзэсгэлэн Би-говийн бор охин” гэсэн мөрүүдтэй та учирна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч