Эгэл амьдрал эгэлээрээ агуу

Бүтээлийн тайлбар

Зохиолч Батсүрэнгийн Урангоогийн өвөг аавынхаа амьдрал ахуй, эр бяр, ид хавтай явдлын тухай болон түүх сонин, хуучуудаас сураглан олж бичиж тэмдэглэсэн бүхнээ ном болгон толилуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч