Тэнгэр урвах цаг

Бүтээлийн тайлбар

Тэнтэр надаас хэзээ урвахыг би мэдэхгүй Тэвчээрийн ертөнц, хязгаараа тогтоож Сэтгэлийн минь нүд харцаа солихын цагт Тэнгэр надаас биш чамаас урвах болно...!!!

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч