Маркетинг ба Өнөөдөр 2009/11

Бүтээлийн тайлбар

Маркетинг ба Өнөөдөр сэтгүүл нь анх 2009 оноос эхлэн худалдаанд гарсан бөгөөд одоог хүртэл маркетинг болон бизнесийн салбарын талаар мэдээ, мэдээллийг сонирхолтой нийтлэл хэлбэрээр сар бүрийн тогтмол давтамжтайгаар гарсаар байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч