Ангилал:Ном
Зээлийн хүү бууруулах үндэсний стратеги

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн бүтэц буруу, тэнцвэргүй явж ирсэн, мөн эдийн засгийн бодлого хангалтгүй, дан ганц олон улсын таваарын захаас хамааралтай буй зэрэг шалтгаанаас төгрөгийн ханш тогтмол сулрах хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл энэ суурь өвчнийг эмчлэхгүйгээр өөр ямар ч арга хэмжээ аваад зээлийн хүү буурахгүй. Ялангуяа зарим хүмүүсийн ярьж байгаа шиг хадгаламжийн хүүг хүчээр гадаадын банк оруулж ирэх нь ч шийдэл болж чадахгүй нь судалгаанаас харагдаж байна. Нэгэнт учир шалтгааныг нь тогтоосон тул бид өндөр хүүг бууруулж нэг оронтой тоонд оруулах СТРАТЕГИЙГ гол хэрэгжүүлэх алхмуудын хамтаар боловсруулж энэхүү баримт бичигт тусгасан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч