Хайрын гүмүда

Бүтээлийн тайлбар

Би Газраас мандаж газартаа шингэдэг талын нарны алтан цацраг Гандсан хөрсийг ундаалсан хурын дараах хээнцэр солонго Ганган цэцэгст бүүвэй аялах үүрийн мөнгөн шүүдэр Газар тэнгэрийн савсалгаар дураар сэлгүүцэх сэхүүн салхи

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч