Санхүүгийн философи

Бүтээлийн тайлбар

Санхүүгийн философи ном нь санхүү хүн төрөлхтний амьдралд нэн эртнээс нааш чухал байсаар ирснийг харуулсан бүтээл юм. Мөнгө, санхүүг зөв залж үл чадвал хувь хүн төдийгүй агуу эзэнт гүрэн ч мөхөлд орж болохыг та энэ номоос мэдэж болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч