Гол тоглогч (Гурав дахь хэвлэл)

Бүтээлийн тайлбар

Уншигч таны өмнө хуудсаа нээж буй "Гол тоглогч" номонд улс төр, бизнес, төр, нийгмийн өнгө төрх болсон эрхмүүдийн он цагийн түүхийг нэгд нэгэнгүй задлан шинжилж, уншигчдын нүдний өмнө бүрэн "нүцгэлсэн" памфлет, баримт түшсэн хөрөг нийтлэлүүдийг толилуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч