Багшийн егүзэрийн бясалгалын хөтөлбөр
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Сэрдог гэгээн Лувсанчүлтэмжамцын туурвисан “Багшийн егүзэрийн бясалгалын хөтөлбөр” нь Бумши буюу Дөрвөн бумын бясалгалын нэг юм. Уг ном нь “Төгс баясгалант зуун тэнгэрийн эх” (түвдээр: Ганданлхавжаа ма) хэмээх номын тайлбар бөгөөд Багшийг бясалгах тухай дэлгэрэнгүй хөтөлбөр болно. Тодруулж хэлбэл Мэгзэмийн бясалгал. Мэгзэмийг урин уншиж Багшийг бясалгаснаар хилэнц нүгэл ариусаж эрдэм чадал онцгой нэмэгддэг. Ялангуяа хурдан сэтгэх, далайцтай сэтгэх, гүн сэтгэх зэрэг оюуны чадваруудыг онцгой сайжруулах тухай бясалгалын онол, арга зүйг энд өгүүлэх юм. Энэ бясалгалыг хийснээр ухаан билгийн гайхамшгийг мэдрэх боломжтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч