Ангилал:Сэтгүүл/Хууль
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 №1(28)

Бүтээлийн тайлбар

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл нь хуульчид, эрдэмтэн, судлаачид, хуулийн их, дээд сургуулийн оюутнууд төдийгүй төрийн байгууллагын нийт албан хаагч, иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч