Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын гаалийн байгууллагын зорилго нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, эрх ашиг, үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах, гадаад улстай худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан. техник, соёлын болон бусад салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч