Улсын Их Хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Парламент гэдэг нь Францын parter 6yюy ярих, ярилцах гэсэн үгнээс үүсэлтэй ажээ. Парламент ард түмнээс сонгогдсон улсынхаа төрийн эасаглалыг хэрэгжүүлдэг төлөөлөгчдийн,хуүль тогтоох дээд байгууллага юм

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч