Улаанбаатар-Хархорин чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Авто зам төлөвлөж буй газар нь Улаанбаатараас Хархорин чиглэлийн авто зам нь Монгол орны авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцлийн IIB буюу уул тал хээрийн дэд бүсэд хамаардаг. Энэ бүсийн онцлог нь Авто замын уур амьсгалын хуурай-хүйтэн сэрүүвтэр хахир, хуурайдуу сэрүүвтэр хүйтэн бэсрэг уулт хээр, хээр талын хахирлаг дэд бүс юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч