Төрийн бэлгэ тэмдгийн уламжлал, шинэчлэл, хэрэглэх журам, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн бэлгэ тэмдгийг анх 2220 жилийн өмнөөс анх Хүннү гүрэн байгуулагдсанаар Монголчууд хэрэглэж ирсэн түүхтэй байна. “Хүннү гүрний төрийн анхны хаан Модун Шаньюгийн үед төрийн хаш тамга, таван өнгийн тугийг төрийн бүрэн эрхт эзний бэлэг тэмдэг болгон хэрэглэж байсан гэх түүх бий.”Монгол Улсын төрийн туг нь Монгол нутагт төр байгуулагдан ирсэн түүхтэй нягт холбоотой ажээ. Төрийн тугийг эртний Хүннү улсын veэc хэрэглэж ирсэн түүхтэй бөгөөд хамгийн их сүрлэг боловсронгуй болсон ve нь 13 дугаар зууны ve ажээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч