Садар самууныг сурталчилах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Их монгол улсын эрх зүйн хөгжлийг харуулах хэд хэдэн түүхэн эх сурвалжууд байдгаас эрх зүйн хэм хэмжээг нэгдсэн байдлаар агуулсан гол эх баримт нь “Их засаг” хууль юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч