Хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Э.Уранбаяр

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүн худалдаалах гэмт хэргийг эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын талаас нь судалж аль болох тулгамдсан асуудлуудыг хууль эрх зүй хийгээд бодит байдлын хүрээнд хөндөж, шиидхуйц нөхцөл байдлыг тодорхойлох, зарим нэг асуудал дээр санал дүгнэлт хийж

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүн худалдаалах# гэмт хэрэг# эрх зүй