Экологийн эсрэг гэмт явдал түүнтэй хийх тэмцэл

Бүтээлийн тайлбар

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт үйлчлэхгүй байгаа, ард иргэд байгалийн нөөц баялгаа зүй, бусаар ашиглаж байгаа , ундны ус болон ховор ан амьтдаа хайрлахгүй байгаа нь сэдвийн асуудал юм. Эдгээр асуудлаас зөвхөн хуулиар бус хүн бүр, иргэн бүр хичээл зүтгэл гаргаж байгаль ус, ан амьтнаа хамгаалах хэрэгтэй

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч