Хотгойдын Шадар ван Чингүжавын Монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг

Бүтээлийн тайлбар

Шадар ван Б.Чингүнжавын намтар, үйл ажиллагааг бүхэлд нь дахин шинжилхийн хамт ялангуяа Монголын түүхэнд оруулсан хувь нэмэр, улс төрийн оролцоог нягтлан, түүний гүйцэтгэсэн үүргийг өнөөгийн судалгааны төвшинд тулгуурлан тодруулж сурвалж бичиг, архивын баримт мэдээг судалгааны эргэлтэд оруулж зарим нэг шинэлэг санааг судлаачдад хүргэхийг хичээсэнд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч