Зочид буудлын ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зарим арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зочид буудлын ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зарим арга зам

Г.Соёл-Эрдэнэ

Зочид буудлын ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?
Зочид буудлын өрөө үйлчилгээний ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх , ажилтныг хөдөлмөрлөх үед бэртэж гэмтэх эрсдэлүүдийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# зочид буудал# хөдөлмөр # аюулгүй ажиллагаа